Register account

Cart ( 0 NOK )

Your cart is empty

From the Tigerblog


Årets Tiger Album 2014

FBbanner Til å være "året albumformatet døde" har det kommet eksepsjonelt mange bra skiver i 2014. Det er derfor en sjelden utfordring når Tiger nå gir seg i kast med bunka av favoritter, for å redusere den til en liste på kun ti utgivelser. Etter tautrekking, fraksjonering, skyttegravskrig og skjør forsoning endte den slik
  • Årets Tiger Album 2014
  • Noen av dem finner du til og med her:


    On Sale